Cookie Policy

Cookie Policy

Dit cookiebeleid (“Cookiebeleid”) regelt het gebruik van cookies en plug-ins voor sociale media op de CC-Heftrucks website https://www.cc-heftrucks.be. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media-plug-ins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale-mediadiensten (zoals Facebook, LinkedIn...), die integratie van sociale media toevoegen wanneer deze in de Website zijn ingebouwd.

OPMERKING 1: Wilt u algemene informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verkregen via de cookies en sociale media plug-ins verwerken, inclusief en met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media, en ten aanzien van een order of aankoop via een van onze webshops, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy

Link to the privacy policy

OPMERKING 2: Please note that a separate data privacy statement, which is made available via the platform itself, governs the processing of personal data of people who choose to apply via our online job application platform.

Door voortzetting van gebruik van de Website, of door te klikken op "Ja, ik ga akkoord" na te zijn ingelicht over ons gebruik van cookies en sociale media plug-ins, erkent u dat u dit cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u akkoord gaat zonder voorbehoud. U kan uw cookievoorkeuren via de cookie-instellingen op alle tijden veranderen(Pop-up venster bij het bezoeken van de website)

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?CC Heftrucks, Kwalestraat 65a, 9230 Aalst, met ondernemingsnummer 441.100.372, is de entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat het correct blijft en in overeenstemming is met de wetgeving. Als dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht om kennis te nemen van de wijzigingen en ermee akkoord te gaan als u ze aanvaardbaar vindt.

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door CC Heftrucks, Kwalestraat 65a, 9230 Aalst, met ondernemingsnummer 441.100.372. U kunt per e-mail contact met ons opnemen via info@cc-heftrucks.be​​​​​​​
1.2 iedere notie die beginnen met een hoofdletter wordt vastgesteld door de uitdrukkelijke verwijzing in dit cookiebeleid. Waar mogelijk gezien de context, enkelvoud woorden mag worden uitgelegd als ook het meervoud en omgekeerd. 
1.3 gevallen waarin wordt verwezen naar bepaalde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, omvat regels voor deze verwijzing tevens iedere wijziging, de vervanging of de nietigverklaring van de genoemde wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, met inbegrip van alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 
1.4 CC Heftrucks behoudt zich het recht het cookiebeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijziging, verandering of wijziging worden meegedeeld via de Website.


2. COOKIES
We plaatsen een aantal cookies wanneer u onze Website bezoekt. Deze cookies zijn verdeeld in 3 groepen van cookies: functionele cookies en cookies voor analytische en statistische; reclame en sociale media cookies. U kunt te allen tijde uw instemming met CC Heftrucks gebruik van cookies, herroepen.

2.1 u kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig in te stellen. Richtlijnen over hoe dit te doen, kan hier worden gevonden:


• Internet Explorer: support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer...
• Microsoft Edge: windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647;
• Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-...
• Safari: support.apple.com/kb/PH21411;

Echter kan niet toestaan van cookies bij bezoek aan de Website zorgen dat bepaalde of alle functies van de website niet meer goed werkt.

2.2 Wanneer u de Website bezoekt, plaatst CC Heftrucks een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, hun plaatsing en gebruik maken het mogelijk om u te identificeren, en CC Heftrucks gebruikt ze om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken door statistische en gebruiksgegevens te verzamelen, waardoor CC Heftrucks een betere gebruikerservaring op de Website kan bieden.

TVH Equipment weet van de volgende cookies gebruikt op de Website:

Categorie

Service naam

Cookie naam

Cookie tijdsduur

Doel

 

 

trwv.uid

730d

stores the total number of visits each visitor has to your website

Website Analytics

Google Analytics/Google Dynamic Remarketing

_gid

1d

Used to distinguish users.

 

 

_ga

730d

Used to distinguish users.

 

 

_gat_UA-5212787-30

1m

This cookie does not store any user information; it's just used to limit the number of requests that have to be made to doubleclick.net.

TYPO3

Javascript functies gebruiken

has_js

einde sessie

Functional cookies used for the visitors convenience, remembering preferences on the website

2.3 U kunt te allen tijde uw instemming intrekken voor het gebruik van cookies door CC Heftrucks. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de juiste instructies van uw browserfabrikant te raadplegen, zoals hierboven vermeld.

3. WAAROM WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN?
We verwerken uw persoonsgegevens via cookies voor verschillende doeleinden: ter verbetering van onze Website en de ervaringen en de diensten die wij aanbieden; om reclame te tonen; om informatie te verstrekken aan derden en om de web ervaringen die wij bieden, onze Website en u veilig te houden.

3.1 CC Heftrucks verwerkt uw persoonlijke gegevens om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties te bieden en het uitvoeren van statistische analyses, ter verbetering van onze Website, webwinkels, advertenties, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

3.2 CC Heftrucks mag uw persoonsgegevens verwerken voor het informeren van derden in het kader van een mogelijke fusie met overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij is gelegen buiten de EU.

3.3 CC Heftrucks kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor het behoud van de rechtmatige belangen van CC Heftrucks, haar partners of een derde partij, als en wanneer uw registratie met of het gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een schending van dit cookiebeleid of de intellectuele-eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, de achterliggende systemen (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website of voor alle CC Heftrucks of haar toeleveranciers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (c) in elke manier hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

3.4 uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de politie of de justitiële autoriteiten als bewijs of indien er gegronde vermoedens van een onrechtmatige daad of misdaad begaan door u door uw gebruik van de Website.

4. WAT MAAKT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS LEGITIEM?
De wet verplicht ons te verklaren welke rechtsgrondslag wij gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, omdat u uw toestemming daartoe hebben gegeven, omdat de wet verplicht ons om dit te doen, of omdat het is in ons of rechtmatig belang van een derde partij.

4.1 voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in clausule 3.1 en 3.2 van dit cookiebeleid, CC Heftrucks als de verantwoordelijke partij vraagt om uw toestemming. CC Heftrucks verkrijgt uw toestemming via de banner van de cookie. Door bevestigend te klikken op deze banner en voortzetting van gebruik van de Website, erkent u dat u dit cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat zonder voorbehoud.

4.2 de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in paragraaf 3.3 van dit cookiebeleid is ook nodig ten behoeve van de legitieme belangen van CC Heftrucks, die zijn:

• Het beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten van onze Website, webwinkels, Sociale Media kanalen, producten en diensten.

4.3 de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3.4 is nodig om CC Heftrucks te laten om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

5. WIE ONTVANGT UW GEGEVENS?
Onze algemene aanpak is dat wij uw persoonlijke informatie niet met derden delen, tenzij u daarmee akkoord gaat. Echter, soms is het onvermijdelijk dat uw persoonlijke gegevens door derden worden ontvangen. Serviceproviders die ons helpen om u de Website aan te bieden en entiteiten in CC Heftrucks kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken onder bepaalde omstandigheden.

5.1 CC Heftrucks is afhankelijk van derde partij processors om u de Website en webwinkels aan te bieden alsmede over het verwerken van uw persoonlijke gegevens namens ons. Deze derde partij-processors zijn alleen toegestaan voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens namens ons op expliciete schriftelijke instructie van ons. Wij garanderen dat alle derde partij processors zijn geselecteerd met de nodige zorg en verplicht zijn de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens waarborgen.

5.2 CC Heftrucks mag uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten binnen onze groep van bedrijven. Echter, wij zullen ervoor zorgen dat al onze entiteiten binnen de groep terdege zorgen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met hetgeen is uiteengezet in dit cookiebeleid..

5.3 CC Heftrucks verzendt uw persoonlijke gegevens niet identificeerbaar aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. U begrijpt echter dat als u onze Sociale Media Kanalen gebruikt, uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van sociale media. Als u iets via onze Webshops koopt, ontvangt een financiële instelling of betaling dienstverlener ook uw persoonlijke gegevens teneinde hun diensten te verlenen.

6. ZET WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EEA?
Ja, wij verzenden uw persoonlijke gegevens buiten de EEA (dat wil zeggen de Europese Economische Alliantie, bestaande uit de EU en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Partijen, aan wie wij onze persoonlijke gegevens overdragen zijn entiteiten binnen CC Heftrucks en buitenlandse dienstverleners. Het spreekt vanzelf dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn wanneer we uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EEA verzendt.

6.1 CC Heftrucks verwerkt eerst en vooral uw persoonlijke gegevens binnen de EEA. Echter om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen we ook uw persoonlijke gegevens aan andere entiteiten overdragen binnen onze groep of overbrengen aan derden die zich namens ons buiten de EEA bevinden. Elke entiteit buiten de EEA die uw persoonlijke gegevens verwerkt is gebonden zorg te dragen dat adequate garanties worden geboden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:

• het ontvangende land heeft wetgeving die kan worden aangemerkt als gelijkwaardig aan de bescherming binnen de EEA; of 
• een contractuele afspraak tussen CC Heftrucks en die entiteit. Alle CC Heftrucks-entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling op basis van de EG de modelcontractbepalingen (controller-naar-controller) (C(2004)5721) van de beschikking van de Commissie.

6.2 CC Heftrucks kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overbrengen naar organisaties buiten de EEA. Indien dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en de integriteit van uw gegevens te waarborgen zo goed als alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u krachtens toepasselijke verplicht recht geniet.

7. WAT ZIJN DE GARANTIES VAN DE KWALITEIT MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben voor de doeleinden die wij aan u hebben meegedeeld. Bovendien, verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zo lang als nodig om de doelen die wij aan u hebben meegedeeld te bereiken of tot zo'n tijd waar u uw toestemming intrekt voor de verwerking van hen en geen andere rechtsgrond geldt die ons in staat stelt om verder te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij garanderen ook uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

7.1 CC Heftrucks doet haar uiterste best alleen die persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden vermeld onder artikel 3.

7.2 uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zolang die nodig zijn om de doeleinden vermeld onder artikel 3 van dit Cookiebeleid of tot waar u uw toestemming intrekt voor de verwerking daarvan. Bedenk dat de intrekking van de toestemming kan betekenen dat u niet langer het geheel of een gedeelte van de Website kunt gebruiken. CC Heftrucks zal uw persoonlijke gegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3, zijn tenzij er is:

• een hoger belang van CC Heftrucks, uw financiële instelling, de betaling dienstverlener of een andere derde partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden; 
• een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijke of administratieve orde dat ons verhindert ze te de-identificeren.

7.3 CC Heftrucks zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeautoriseerde toegang of diefstal, alsmede verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door personeel van CC Heftrucks of haar derden-processors gebeurt alleen op basis van need-to-know en onder voorbehoud van strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en zekerheid alleen beste inspanningen verplichtingen zijn die nooit kunnen worden gewaarborgd.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DIT COOKIEBELEID?
Als een betrokkene, hebt u verschillende rechten vis-à-vis de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn het recht van toegang, het recht op rectificatie, het recht tot intrekken van uw eerder gegeven toestemming, het recht om te wissen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht van ons in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen.


Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen kunt u een e-mail te sturen privacy@cc-heftrucks.be

8.1u hebt het recht toegang te verzoeken tot alle persoonsgegevens die worden verwerkt door CC Heftrucks met betrekking tot u. CC Heftrucks behoudt het recht om een administratieve vergoeding voor meerdere latere verzoeken om toegang die duidelijk bedoeld zijn voor het veroorzaken van overlast of schade aan CC Heftrucks.

8.2 hebt u het recht te verzoeken dat alle persoonlijke gegevens met betrekking tot u die onjuist zijn, kosteloos gecorrigeerd worden. Indien een verzoek om correctie is ingediend, moet dit verzoek vergezeld gaan van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie is gevraagd.

8.3 u hebt het recht uw eerder gegeven toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, in welk geval component 8.4 geldt.

8.4 U hebt het recht te verzoeken dat persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 of indien u uw toestemming voor de verwerking van hen intrekt. U moet echter beseffen dat een verzoek tot verwijdering door CC Heftrucks zal worden beoordeeld op:

•zwaarwegende belangen van CC Heftrucks, uw financiële instelling, de betaling dienstverlener of een andere derde partij; 
• wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke orders die strijdig kunnen zijn met dergelijke verwijdering. 
In plaats van verwijderen kunt u ook vragen dat CC Heftrucks de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid betwist van de gegevens, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld onder artikel 3 maar nog nodig zijn om jezelf te verdedigen bij een rechts geding.

8.5 u hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u in staat bent om te bewijzen dat er serieuze en gerechtvaardigde redenen bestaan die verband houden met bijzondere omstandigheden die dergelijke oppositie rechtvaardigen. Echter, als de beoogde verwerking als directe marketing kwalificeert, hebt u het recht zich te verzetten tegen de verwerking kosteloos en zonder rechtvaardiging.

8.6 hebt u het recht van ons in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine-leesbare indeling alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen.

8.7 Wilt u een aanvraag indienen bij de uitoefening van een of meer van de hierboven vermelde rechten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@cc-heftrucks.be​​​​​​​ Een e-mail met verzoek tot uitvoering van een recht mag niet worden opgevat als instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan wat vereist is voor het verwerken van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welke recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor als deze is vereist. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend en vergezeld van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, kan CC Heftrucks wij u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs. 
CC Heftruckszal u zo spoedig mogelijk informeren na ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek legitiem is, honoreert CC Heftrucks het zo snel als redelijkerwijs mogelijk en ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek. 
Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door CC Heftrucks kunt u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres vermeld in clausule 8.7 . Als u ontevreden met onze reactie blijft, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor meer informatie http://www.privacycommission.be

Cookie Instellingen