CC-heftrucks BVBA
Kwalestraat 65a
9320 Aalst

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna: “Privacybeleid") regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw bezoek aan onze website www.cc-heftrucks.be, uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: “Sociale media-kanalen"; bijv. Facebook, LinkedIn ...) en elke bestelling of aankoop via een van onze webshops.

OPMERKING 1: Dit privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mensen die ervoor kiezen om zich aan te melden via ons online sollicitatieplatform. De verwerking van persoonsgegevens via het sollicitatieplatform wordt geregeld door een afzonderlijke privacyverklaring voor gegevens, die via het platform zelf beschikbaar wordt gesteld.

OPMERKING 2: Als u informatie wilt over hoe wij persoonsgegevens verwerken via cookies, social plug-ins, pixels en andere soorten trackingtechnologie, wordt u vriendelijk verwezen naar ons cookiebeleid.

 

1.           In het algemeen

Bepaling

Uitleg

1.1.      Uw persoonsgegevens worden verwerkt door CC heftrucks, Kwalestraat 65a, 9320 Aalst, met ondernemingsnummer 441.100.372. U kunt via e-mail contact met ons opnemen via info@cc-heftrucks.be.

Dit is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals behandeld in dit privacybeleid.

1.2.      Elk begrip dat met een hoofdletter begint, wordt gedefinieerd door expliciete verwijzing in dit privacybeleid. Waar mogelijk worden, gegeven de context, enkelvoudige woorden ook geïnterpreteerd als meervoud en vice versa.

Om ervoor te zorgen dat we hetzelfde begrip hebben van wat hier is geschreven, is het belangrijk dat bepaalde begrippen op dezelfde manier door u en door ons worden geïnterpreteerd.

1.3.      Wanneer wordt verwezen naar bepaalde wet- of regelgeving, omvat die verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van genoemde wet- of regelgeving, met inbegrip van eventuele daarmee verband houdende besluiten van de uitvoerende macht.

Wetten veranderen van tijd tot tijd, en wij willen ervoor zorgen dat dit Privacybeleid in overeenstemming blijft met dergelijke wijzigingen.

1.4.      We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te verbeteren. Dergelijke wijzigingen, veranderingen of verbeteringen zullen via de website worden gecommuniceerd.

Zoals elk bedrijf, kunnen wijzigingen in wetgeving, marktomstandigheden, belangen, enz. ons ertoe verplichten ons Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen dat het correct blijft.

.

2.           Typen persoonsgegevens die we verwerken

Bepaling

Uitleg

2.1.      Wanneer u onze Website, Webshops en Sociale mediakanalen gebruikt, verzamelen wij:

·             technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;

·             informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.

Hier leggen wij uit welke soorten persoonsgegevens we in elk geval verzamelen wanneer u onze Website, Webshops en Sociale media-kanalen bezoekt.

2.2.      Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Sociale media-kanalen, verzamelen wij:

·             de basisidentiteitsinformatie die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;

·             de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u aan onze kant correspondeert, datum en tijd, enz.);

·             uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz., als u ervoor hebt gekozen dergelijke berichten te ontvangen en u uw voorkeuren hebt aangegeven in het Preference Center.

·             publiek beschikbare informatie over uw profiel op Sociale media-kanalen;

·             andere persoonsgegevens die u ons wilt verstrekken.

Hier leggen we uit welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u actief contact met ons op wilt nemen of wilt dat wij contact met u opnemen.

2.3.      Wanneer u een bestelling plaatst bij een van onze Webshops, als klant of leverancier, verzamelen wij:

·             de basisidentiteitsinformatie die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken, zoals uw naam, bedrijf, functie, postadres en telefoonnummer;

·             details met betrekking tot de bestelling zelf.

Hier leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen wanneer u een bestelling plaatst in een van onze Webshops. We hebben Webshops voor zowel klanten als leveranciers, dus voor beide categorieën zullen we persoonsgegevens verzamelen.

2.4.      Alle hierboven vermelde persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u. Het kan gebeuren dat we aanvullende informatie ontvangen over uw voorkeuren en surfgedrag van partners zoals Google, Facebook, Yandex en AddThis/Oracle. Als u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en beschikbaar stellen aan anderen, wordt u vriendelijk verzocht om hun respectieve privacybeleid te raadplegen:

·             Google

·             Facebook

·             Yandex

·             AddThis/Oracle 

We willen graag duidelijk maken dat de meeste van de persoonsgegevens die wij verwerken, wij rechtstreeks van u ontvangen. Van tijd tot tijd ontvangen wij echter mogelijk persoonsgegevens van externe partijen die wij in dit artikel hebben vermeld. We hebben geen controle over wat deze partijen doen met uw persoonsgegevens, daarom verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

3.           Doeleinden voor verwerking

Bepaling

Uitleg

3.1.      Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en diensten die u opvraagt ??via de Website, e-mail, telefoon, fax, Sociale media-kanalen en Webshops.

Wij verzamelen en verwerken eerst en vooral uw persoonsgegevens om u de dingen te bieden die u opvraagt ??door contact met ons op te nemen of door naar onze Website en Sociale media-kanalen te surfen.

3.2.      We verwerken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicaties, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons en geselecteerde partners.

Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten bij ons heeft gekocht en op wie wij ons willen richten met ons eigen marketingmateriaal, zullen wij u alleen communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties sturen via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon als u expliciet heeft ingestemd met het ontvangen van dergelijke communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

We willen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat wij informatie verzamelen over uw voorkeuren en interesses en deze informatie gebruiken om ons marketingmateriaal relevanter voor u te maken.

Wanneer wij u marketingmateriaal willen sturen via e-mail, WhatsApp, LinkedIn InMail, Facebook Messenger of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, zullen wij in principe eerst uw voorafgaande toestemming vragen om onze marketing via dergelijke kanalen te ontvangen.

U kunt altijd uw voorkeuren voor het ontvangen van ons marketingmateriaal wijzigen door naar ons Preference Center te gaan (zie hieronder, artikel 7.5).

3.3.      Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen wij op ons eigen initiatief overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdaad die door u is begaan door uw registratie bij of gebruik van de Website, Webshops, onze Sociale media-kanalen of andere communicatie met ons.

Van tijd tot tijd kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties over te dragen.

3.4.      Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten verzamelen en overdragen aan de financiële instelling of de aanbieder van de betalingsdienst om uw financiële instelling en de aanbieder van de betalingsdienst in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving betreffende het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. 

Wanneer we online betalingssystemen aanbieden om te betalen in onze Webshops, kan onze aanbieder van de betalingsdienst of financiële instelling persoonsgegevens nodig hebben om wettelijk verplichte controles uit te voeren. Daarom moeten we dergelijke gegevens verzamelen en overdragen aan de aanbieder van de betalingsdienst of financiële instelling.

3.5.      We verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren, zodat we onze Website, Webshops, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.6.      We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor het informeren van externe partijen in het kader van een mogelijke fusie met, verwerving door of door afsplitsing door die externe partij, zelfs als die externe partij zich buiten de EU bevindt.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.7.      We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor het behoud van de legitieme belangen van ons, onze partners of een externe partij, indien en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Website, Webshops, Sociale media-kanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een schending van toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een externe partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website, Webshops, Sociale media-kanalen of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de Website, Webshops, Sociale media-kanalen of andere communicatiekanalen of de onderliggende systemen van ons of van een van onze onderaannemers vanwege virussen, Trojan horses, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) verfoeilijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op een andere manier ongepast of illegaal op welke manier dan ook.

Hier behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken als u onze Website, Webshops, Sociale media-kanalen of andere communicatiekanalen gebruikt op een manier die ons of iemand anders kan schaden of die illegaal is.

4.           Juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Bepaling

Uitleg

4.1.      Voor het verwerken van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden uiteengezet in dit privacybeleid, vragen wij als verantwoordelijke u om uw instemming.

De wet vereist dat wij nauwkeurig aangeven welke rechtsgrondslag wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, gezien de doelen die wij in het vorige artikel hebben genoemd.

Wij vragen in de allereerste plaats uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u ons contactformulier invult of iets op onze Website bestelt. Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via telefoon, fax, e-mail of Sociale media-kanalen, gaat u ook impliciet akkoord met onze verwerking van uw persoonsgegevens.

4.2.      De verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van een bestelling die u via een van onze Webshops hebt geplaatst, is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons.

Wanneer u informatie opvraagt ??of wanneer u iets via de Webshops koopt, moeten persoonsgegevens worden verwerkt om ervoor te zorgen dat wij onze overeenkomst met u kunnen nakomen.

4.3.      De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in de artikelen 3.3 en 3.4 is noodzakelijk om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Soms verplicht de wet ons om uw persoonsgegevens te verwerken.

4.4.      De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3.1 is noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen, die zijn:

·             voortdurende verbeteringen aan onze Website, Webshops, Sociale media-kanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring hebt;

·             beschermen van onze Website, Webshops, Sociale media-kanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;

·             marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algeheel succesvolle commercialisatie van onze producten en diensten.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor onze eigen legitieme belangen, die voornamelijk betrekking hebben op het succesvol uitvoeren van ons zaken zoals elk ander bedrijf zou doen.

5.           Ontvangers

Bepaling

Uitleg

5.1.      Wij sturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar een externe partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. U begrijpt echter dat als u onze Sociale media-kanalen gebruikt, uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van de sociale media. Als u iets via onze Webshops koopt, kan een financiële instelling of een aanbieder van de betalingsdienst uw persoonsgegevens ook ontvangen om hun diensten te verlenen.

We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u er instemming voor geeft of tenzij wij uw persoonsgegevens hebben geanonimiseerd. U begrijpt echter dat Facebook ook uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u Facebook gebruikt om bijvoorbeeld te communiceren. Evenzo verwerkt uw bank of aanbieder van de betalingsdienst uw persoonsgegevens als u betalingen verricht of ontvangt.

5.2.      We zijn afhankelijk van externe verwerkers om u de Website en Webshops te bieden en om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze externe partijen mogen uw persoonsgegevens alleen namens ons verwerken op uitdrukkelijke schriftelijke instructie van ons. We garanderen dat alle externe partijen zorgvuldig worden geselecteerd en dat ze zich moeten houden aan de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Onze Website en Webshops kunnen door externe partijen worden ontwikkeld, onderhouden of gehost. Evenzo vertrouwen we op de diensten van externe partijen zoals cloudproviders om uw persoonsgegevens intern te verwerken.

5.3.      We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen onze groep van bedrijven. Wij zullen er echter voor zorgen dat al onze groepsentiteiten er zorgvuldig op zullen toezien dat alle verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met wat is uiteengezet in dit Privacybeleid.

Dit artikel spreekt voor zich. Wij zorgen ervoor dat al onze entiteiten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

6.           Locatie en overdracht

Bepaling

Uitleg

6.1.      Wij verwerken uw persoonsgegevens allereerst binnen de EER. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, kunnen wij uw persoonsgegevens echter ook overdragen aan andere entiteiten binnen onze groep of aan externe partijen die namens ons werken en zich buiten de EER bevinden. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, zal gehouden zijn om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn het gevolg van:

·             het ontvangende land beschikt over wetgeving die kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of

·             een contractuele overeenkomst tussen ons en die entiteit buiten de EER. Al die entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling op basis van de Standaardcontractbepalingen van de EG (controller-to-controller) (Commissiebeschikking C (2004) 5721).

We sturen uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER, omdat we bepaalde systemen delen met andere entiteiten in onze groep van bedrijven of omdat we een buitenlandse serviceprovider gebruiken. Wij zorgen er echter voor dat uw persoonsgegevens veilig zijn wanneer wij uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER verzenden.

6.2.      We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke overdracht plaatsvinden, dan zorgen wij ervoor dat er waarborgen worden ingesteld om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te garanderen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving.

We kunnen uw gegevens anonimiseren of combineren met gegevens van anderen waardoor het onmogelijk wordt u te identificeren. Dergelijke anonieme of geaggregeerde informatie kan ook worden overgedragen naar landen buiten de EER.

 

7.           Kwaliteitsgaranties

Bepaling

Uitleg

7.1.      We doen ons uiterste best alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

We zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld.

7.2.      We verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang nodig is om de doelen te bereiken vermeld in artikel 3 van dit Privacybeleid of tot het moment waarop u uw instemming voor verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat intrekking van instemming kan impliceren dat u de hele of een deel van de Wbsite, Wbshops, Sociale media-kanalen en andere communicatiekanalen niet langer kunt gebruiken. We zullen uw persoonsgegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in artikel 3  worden genoemd, tenzij er:

·             een doorslaggevend belang van ons, uw financiële instelling, de aanbieder van de betalingsdienst of enige andere externe partij is om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;

·             een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel is dat ons belet om deze te anonimiseren. 

Hier leggen we uit hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren op een manier die ons in staat stelt om u te identificeren.

7.3.      Een essentieel aspect van onze marketinginspanningen heeft betrekking op het relevanter maken van ons marketingmateriaal voor u. Dit betekent dat we een profiel van u bouwen op basis van relevante kenmerken zoals uiteengezet in artikel 2 en vervolgens dit profiel gebruiken om u te voorzien van communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties over producten en diensten die u mogelijk interesseren. Gerichte marketing zal worden gedaan op basis van de informatie die wij verzamelen (zoals verkregen via de eerder toegelichte manieren).

Dit artikel stelt dat we profielen over u maken op basis van voorkeuren, surfgedrag en aankopen, zodat we onze marketingactiviteiten beter kunnen richten.

7.4.      We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals toevallig verlies, sabotage of vernietiging. Toegang door personeel van ons of haar externe partijen is alleen op basis van need-to-know en onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging alleen inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te houden.

7.5.      Als u bent geregistreerd voor het ontvangen van communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere persoonlijke elektronische communicatiekanalen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties van surfen naar ons voorkeurscentrum (“Voorkeurscentrum"). De link naar ons Voorkeurscentrum wordt beschikbaar gesteld in elke e-mail of andere persoon-tot-persooncommunicatie die we u sturen.

In het Voorkeurscentrum kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal wijzigen.

8.           Uw rechten

Bepaling

Uitleg

8.1.      U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt die op u betrekking hebben. We behouden ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken tot toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan ons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit artikel leggen we uit welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechten zelf spreken voor zich.

8.2.      U hebt het recht om te vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet juist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, gaat dit vergezeld van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd.

8.3.      U hebt het recht om uw eerdere gegeven instemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, in welk geval artikel 8.4  van toepassing is.

8.4.      U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden uiteengezet in artikel 3  of als u uw instemming om ze te verwerken intrekt. Houd er echter rekening mee dat een verzoek om verwijdering door ons zal worden beoordeeld op:

·              doorslaggevende belangen van ons, uw financiële instelling, de aanbieder van de betalingsdienst of enige andere externe partij;

·             wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak zijn met dergelijke verwijdering.

In plaats van verwijdering, kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld onder artikel 3 , maar dat u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

8.5.      U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er serieuze en gerechtvaardigde redenen zijn in verband met de specifieke omstandigheden die dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

8.6.      U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

8.7.      Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@cc-heftrucks.be. Een e-mail die vraagt om een recht uit te oefenen, mag niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat vereist is voor het afhandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor als dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen we u om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs vragen.

We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van het ontvangen van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zullen we dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is respecteren en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres vermeld in dit artikel 8.7. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT IN HET LAND (d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit). Bezoek  WEBSITE VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT voor meer informatie.